Hydroizolace

V nabídce naleznete materiály od různých výrobců. Zde uvádíme jen jejich část. Pokud Vámi požadované zboží nemáme běžně skladem , jsme schopni Vám ho zajistit.   

Hydroizolace (izolace proti vlhkosti) zajišťují ochranu stavebního díla před nežádoucími účinky vnějšího i vnitřního prostředí. Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody do stavební konstrukce a do vnitřních prostor objektu. 

Doporučujeme zvýšenou pozornost při výběru vhodné hydroizolace, protože hydroizolace má podstatný význam na kvalitu a životnost celé stavební konstrukce.

 

Oxidované asfaltové pásy patří dlouhá léta k tradičním výrobkům. Základem zdrojem pro výrobu asfaltové směsi je poslední frakční destilát ropy, který je upraven do výsledné zpracovatelné podoby oxidací. Výrobky ze směsi oxidovaného asfaltu se vyznačují dobrou zpracovatelností za vyšších teplot vzduchu i podkladu, většinou nad + 10 oC. Oxidované asfaltové pásy se většinou používají jako separační vrstvy nebo jako pomocné vrstvy v různých skladbách a konstrukcích staveb.

Oxidované asfaltové pásy A330, R330 a V13 (R 60 SR) jsou výrobky, u kterých nelze provádět spojování jejich přesahů natavením pomocí plamene hořáku. Jedná se tedy o separační vrstvy, které v některých případech mohou plnit ochrannou funkci, nebo u některých stavebních objektů s šikmými střechami plní funkci provizorní střešní krytiny.

Pásy vyrobené na bázi oxidovaného asfaltu, HYDROBIT V 60 S 35, GLASBIT G 200 S 40, FOALBIT AL S 40 a FOALBITOP (AL S35) je možné natavovat pomocí plamene hořáku.

Rozsah teplot, při kterých je možné provádět montáž oxidovaných asfaltových pásů se u jednotlivých výrobků poněkud liší.

 

      

 

       PARAMO | http://www.paramo.cz

       SELENA BOHEMIA s.r.o. | http://www.tytan.cz/

       DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o.  http://www.dehtochema.cz/

       Icopal Vedag CZ s. r. o. | http://www.vedag.cz/

a další ....